UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Verslaafden krijgen vaak te laat of helemaal geen zorg'

Nationaal Rapporteur Verslavingen Arnt Schellekens pleit voor meer aandacht voor verslavingszorg bij de politieke partijen. Op dit moment zijn de verschillen tussen de kwaliteit van aanbieders van deze vorm van zorg erg groot en krijgen de meeste verslaafden geen zorg of pas zorg als de situatie eigenlijk al is geëscaleerd. Dit meldt Skipr.


  » Volledige artikel

meer nieuws