UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuws

 • Toename suïcides onder jongvolwassenen

  Om het zorgelijke suïcidecijfer te laten dalen is de hele samenleving aan zet

 • Kwaliteitskompas stapt af van bezettingsnorm: kwaliteit in plaats van kwantiteit

  In het kwaliteitskompas wordt een ommezwaai gemaakt van zorgverlening naar ‘aansluiting zoeken’ bij het bestaande leven van ouderen. Met het nieuwe kompas wordt ook afscheid genomen van personele bezettingsnormen, waar in 2017 onder aanvoering van Hugo Borst en Carin Gaemers voor is gestreden.  

 • Guusje ter Horst: ‘Ontwikkel een tienjarenplan voor een inclusieve samenleving’

  Om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, is het programma Onbeperkt meedoen! in het leven geroepen. Medio december is Guusje ter Horst als bestuurlijk aanjager van het programma gestart. Zij werkt aan een nationale strategie voor mensen met een beperking en loopt voor de troepen uit om obstakels met stakeholders op te ruimen. Als pleitbezorger voor mensen met een beperking blikt Ter Horst terug op haar eerste drie maanden.

 • Jeroen van den Oever: ‘We konden onze cliënten niet in de steek laten’

  ‘Alle zorginstellingen worstelden in de eerste coronagolf hoe ze moesten omgaan met de dreiging van corona, voor zowel medewerkers als cliënten’, zegt Jeroen van den Oever, directievoorzitter van ouderenzorgorganisatie Fundis, in reactie op het vonnis dat een zorgwerkgever aansprakelijk gesteld wordt voor de financiële gevolgen van een coronabesmetting die een zorgprofessional heeft opgelopen. ‘Er was weinig bekend over het virus en we konden onze cliënten ook niet in de steek laten.’

 • BDO: slechts 1 op de 7 ziekenhuizen rapporteert concreet over CO2

  Zorgorganisaties krijgen steeds meer te maken met verplichte verslaglegging van duurzaamheid, waarschuwt BDO.

 • Baby's die wel pindakaas eten hebben kleinere kans op pinda-allergie

  Wie wil voorkomen dat zijn/haar kind een pinda-allergie oploopt, doet er goed aan om het kind in het eerste levensjaar wel kennis te laten maken met pindakaas. Het beste hiervoor is om het kind zachte pindakaas te geven. Zo kan het lichaam wennen aan de stoffen, en wordt de kans op een pinda-allergie kleiner. Dit meldt Metro. 

 • Steeds vaker bellen kinderen naar Kindertelefoon met emotionele problemen

  De Kindertelefoon heeft het vorig jaar een flink stuk drukker gekregen. Zo lag het aantal kinderen dat belde naar de Kindertelefoon in 2022 veertig procent hoger dan voor de coronapandemie. Vaak bellen de jongeren over emotionele problemen. Vorig jaar hield de Kindertelefoon ongeveer 67 gesprekken per dag over emotionele problemen, tegenover 47 per dag in 2019. Dat meldt GGZ Nieuws.

 • Benoeming kwartiermaker Integraal Zorgakkoord

  Per 6 maart 2023 is Aiko de Raaf benoemd tot kwartiermaker Integraal Zorgakkoord (IZA) bij het ministerie van VWS

 • Meer huisartsen stoppen na de coronapandemie

  Het aantal huisartsen dat stopt met werken is sterk toegenomen na 2020. De stijging is vooral opvallend voor huisartsen tussen de 35 en 55 jaar. Dit is een van uitkomst van analyses die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Hiervoor zijn voor het eerst niet alleen gegevens van het CBS en Beroepsregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel gebruikt, maar ook gegevens van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), meldt het Nivel.

 • Wet zorg en dwang te complex en onuitvoerbaar erkent nu ook minister Helder

  De Wet zorg en dwang (Wzd) moet flink aangepast worden omdat deze nu te complex en daardoor onuitvoerbaar is. Dat schrijft minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een reactie op de wetsevaluatie van de Wzd. Ook geeft de wet in de praktijk onvoldoende rechtsbescherming aan mensen die met de wet te maken krijgen, aldus de minister. 

meer nieuws