UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

‘Zorgaanbieders handelen nog te veel in strijd met Wvggz’

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat ggz-aanbieders verschillend omgaan met dwang in de zorg. Bij een deel van de instelling wordt onvoldoende op maat gekeken of er gedwongen zorg nodig is en weten zorgverleners niet altijd wat onder gedwongen zorg valt. Cliënten krijgen in veel situaties geen informatie over hoe ze een klacht kunnen indienen en hoe ze een vertrouwenspersoon kunnen inschakelen. Dit is in strijd met de Wet verplichte ggz (Wvggz). MIND en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen roepen de ggz op om de toepassing gedwongen zorg te verbeteren en de adviezen de IGJ ter harte te nemen. Dit melden MIND en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.


  » Volledige artikel

meer nieuws