UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Werken met een arbeidsbeperking bevorderen met nieuwe projecten

Het faciliteren van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, krijgt de laatste jaren veel aandacht. Welke rol kunnen professionals van divers partners binnen het sociaal domein spelen om de interactie tussen werkgever en werkzoekenden met een arbeidsbeperking te verbeteren? Binnenkort gaan vijf projecten van start met de verbetering van de werkgeversdienstverlening rondom arbeidsintegratie voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt ZonMw.


  » Volledige artikel

meer nieuws