UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

RIVM: minder tuberculosepatiënten in Nederland in 2022 dan in 2021

Het aantal tuberculosepatiënten in Nederland is in 2022 iets afgenomen. Vorig jaar waren er 635 patiënten met tuberculose (tbc), een vermindering van 6 procent ten opzicht van 2021 (673 patiënten). Bij 250 patiënten bevond de tbc zich buiten de longen. Er waren 384 patiënten met tbc in de longen. Daarvan hadden 171 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Bij 1 persoon is nog onbekend of de ziekte binnen of buiten de longen zit. Dit blijkt uit kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, meldt RIVM.


  » Volledige artikel

meer nieuws