UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Vijf forensisch patiënten hebben dankzij omstreden proef geen ggz meer nodig

In 2018 zijn veertien forensische patiënten benaderd voor deelname aan een pilot met een resocialisatiebudget. De patiënten die allemaal op of onder de armoedegrens leven zouden een basisinkomen krijgen, waarmee ze maandelijks gemiddeld 350 euro extra kregen, tot maximaal 1.350 euro. De proef is een initiatief van GGZ-NHN die wilde onderzoeken of de kwaliteit van leven van deze patiënten verbeterde en of de kans op recidive zou afnemen. Vijf van de veertien patiënten zijn inmiddels weg bij de ggz. Dit meldt Trouw. 


  » Volledige artikel

meer nieuws