UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Handreiking inzagerecht nabestaanden

Deze handreiking geeft inzicht in alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende, handige stroomschema’s.


  » Volledige artikel

meer nieuws